KFN-jaarcongres 2015

Het derde jaarcongres van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland zal plaatsvinden op vrijdag 18 september 2015 in Nijmegen, en heeft als thema ‘De toekomst van het Frans, in Nederland en daarbuiten’.

Niet alleen in Frankrijk, België en Zwitserland, ook tot ver buiten Europa, en op vijf continenten wordt Frans gesproken. Het Frans is een groeitaal, waar jaarlijks vele duizenden sprekers bijkomen in vooral Afrikaanse landen – landen die toevallig ook een sterke economische groei doormaken. De vraag naar mensen die het Frans goed beheersen zal in de komende jaren naar verwachting dan ook toenemen, terwijl de rol van Frankrijk zelf als oorsprong van deze groeitaal en de daarmee verbonden cultuur nog lang niet is uitgespeeld.

Ondanks de groei van het Frans als wereldtaal, lijkt de positie van het Frans in Nederland, met name in het onderwijs, niet altijd overeen te komen met de toekomstperspectieven die deze taal biedt. Frankrijk wordt dikwijls afge-schreven als een land dat er niet meer toe doet, ook al wijzen recente ontwikkelingen – zoals de aanval op Charlie Hebdo – op de sleutelpositie die Frankrijk inneemt binnen de gespannen, multiculturele werkelijkheid van Europa.

Tijdens het congres willen we ons buigen over de toekomst van het Frans en de Franstalige wereld, gezien vanuit Nederland. Journalist Olivier van Beemen spreken over de positie van het Frans in de wereld, met name in Afrika. Martin Beyer (Alliance Française) zal het Franse taalonderwijs in China belichten. Verder behelst het programma onder meer bijdragen over de positie van het Frans in het onderwijs en een rondetafeldiscussie over het Frans in het bedrijfsleven.