Voltaire-lezingen

In 2017 start het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland met een nieuw initiatief: de Voltaire-lezing. Als KFN-bestuur vinden wij dat het maatschappelijke debat in Nederland te eenzijdig wordt bepaald door denkers en visies die uit de Engelstalige wereld afkomstig zijn. Dat leidt tot culturele en intellectuele verarming, juist in een tijd waarin er behoefte is aan nieuwe inzichten en creatieve oplossingen voor de problemen waarmee de wereld te maken krijgt: meer mensen op de aardbol tegenover schaarsere middelen, migratie op wereldschaal, spanningen tussen culturen en bevolkingsgroepen, politieke conflicten die snel overwaaien van één werelddeel naar de andere, klimaatverandering en ecologische crisis. Wij zullen daarom periodiek een vooraanstaande intellectueel uit de Frans­talige wereld uitnodigen; iemand wiens werk en denken nieuwe, frisse perspectieven kunnen bieden op een van deze problemen.