Frans leren, pourquoi?

Nederland heeft een rijke traditie van meertaligheid, maar wat is daar tegenwoordig nog van over? Wat is de staat van het onderwijs in de Franse taal? Hoe staat het met de positie van het Frans in de wereld en wat betekent dat voor ons? Welke beeldvorming heerst er ten aanzien van de Franse taal?

Rond deze vragen hield Maaike Koffeman namens het KFN een opiniepeiling onder de bezoekers van het Drongo Talenfestival. Precies vijftig deelnemers vulden de online enquête in, waarna meestal een geanimeerd gesprek volgde over nut en noodzaak van een goede beheersing van de Franse taal. Veel respondenten spraken hun bezorgdheid uit over het afnemende maatschappelijke draagvlak voor het talenonderwijs. Anderen kwamen uit eigen ervaring vertellen over de meerwaarde van het Frans in hun persoonlijke of professionele leven: van een Nederlandse arts met veel buitenlandse patiënten tot een Groningse masterstudente van Vietnamese afkomst.

Na afloop van het festival is de enquête verspreid via internet (onder andere onder de deelnemers aan de Dag van de Franse taal. Dit leverde een totaal aantal van 640 respondenten op. De belangrijkste uitkomsten van de opiniepeiling worden hier gepresenteerd.

La plus belle langue

Als onderdeel van de enquête werd deelnemers gevraagd te noteren welke eigenschappen ze met de Franse taal associëren. De begrippen ‘mooie taal’ en ‘mooie klank’ werden daarbij verreweg het vaakst genoemd. Zoals de woordwolk hieronder laat zien waren de meeste associaties positief van aard, al wordt het Frans ook als een relatief moeilijke taal ervaren.

associaties

Tien stellingen

De attitude van de respondenten ten aanzien van het Frans werd gepeild aan de hand van tien prikkelende stellingen. De uitkomsten daarvan laten zich als volgt samenvatten:

  • Nederlanders staan internationaal nog steeds bekend om hun goede talenkennis, maar dit is niet helemaal terecht
  • het niveau van het onderwijs in de Franse taal is de afgelopen decennia gedaald
  • in het onderwijs is te weinig aandacht voor spreek- en luistervaardigheid
  • het Frans mag beslist niet afgeschaft worden als verplicht vak in de onderbouw
  • Frans zal in de toekomst een relatief belangrijke taal blijven
  • het bedrijfsleven laat kansen liggen door gebrek aan talenkennis
  • het is een vergissing om te denken dat je in Frankrijk net zo goed met Engels terecht kunt
  • de Franse taal biedt toegang tot een interessante cultuur
  • door Fransen in hun eigen taal te benaderen, krijg je meer gedaan
  • de overheid moet de positie van de vreemde talen bewaken

Breed draagvlak voor het Frans?

Het was goed om te ervaren dat de liefde voor de Franse taal breed wordt gedeeld, niet alleen vanwege de klankrijkdom van de taal en de aantrekkelijkheid van de cultuur die zij vertegenwoordigt (muziek, lekker eten, ‘over echte dingen praten’), maar ook vanwege haar onmiskenbare maatschappelijke en economische belang. Wij realiseren ons uiteraard dat bezoekers van het Drongo Talenfestival een bovengemiddeld positieve houding hebben ten aanzien van meertaligheid. Het zou daarom interessant zijn als meer mensen de enquête invullen, zodat we een completer beeld krijgen van het draagvlak voor de Franse taal. Laten we het gesprek voortzetten!

Meer informatie

Download hier het onderzoeksrapport (pdf, 695 kB).