Nouvelles voix vertaalsubsidies

Via het Nouvelles voix programma ondersteunt het Institut Français des Pays-Bas de vertaalkosten van hedendaagse Franse literaire werken in het Nederlands. Daarbij kan tot 50% van de vertaalkosten worden vergoed. Het programma voorziet eventueel ook in een tegemoetkoming in de kosten van auteursbezoeken en de aankoop van vertaalrechten.

Aanvragen voor vertaalsubsidies kunnen tot 31 juli 2021 worden ingediend bij het Institut Français des Pays-Bas. Kijk voor meer informatie op institutfrancais.nl.