Nominaties Scriptieprijs Frans 2020-2021

Om een stimulans te geven aan de universitaire bacheloropleidingen Frans in Nederland heeft Platform Frans een scriptieprijs ingesteld. Het beste afstudeerwerkstuk over Frankrijk, de Franse taal of Franstalige culturen wordt beloond met een bedrag van € 150,-.

Bachelorscripties die in het collegejaar 2020-2021 zijn geschreven kunnen tot 1 oktober 2021 worden genomineerd voor de Scriptieprijs Frans. Per universiteit mogen twee bachelorscripties worden ingestuurd. Het reglement voor de scriptieprijs vindt u hier.

We nodigen alle opleidingen Frans van harte uit om hun kandidaten te nomineren via een bericht aan de secretaris van de jury, Jeanette den Toonder (j.m.l.den.toonder@rug.nl).