Feestbundel Figurations animalières overhandigd aan em. prof. Paul J. Smith

Tijdens het congres D’Ésope à La Fontaine et au-delà, dat op 2 en 3 december 2021 plaatsvond in Leiden, hebben Annelies Schulte Nordholt en Alisa van de Haar een feestbundel overhandigd aan Paul J. Smith, die twee jaar geleden afscheid nam als hoogleraar Franse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. De bundel is getiteld Figurations animalières à travers les textes et l’image en Europe, du Moyen-Âge à nos jours. Essais en hommage à Paul J. Smith. Smith leidde onder andere de onderzoeksprojecten Aesopian Fables 1500-2010: Word, Image, Education en New History of Fishes. A long-term approach to fishes in science and culture, 1550-1880. De bundel die ter ere van zijn emeritaat aan hem is overhandigd bouwt voort op zijn expertise op het gebied van de Animal Studies.

De bundel bevat in totaal 31 bijdragen in het Frans en Engels van letterkundigen, kunsthistorici, boekhistorici en wetenschapshistorici. Allen bestuderen zij de diverse manieren waarop dieren door de tijd heen zijn weergegeven in woord en beeld. Hierbij is een speciale plaats ingeruimd voor de Franse letterkunde: zo gaan de bijdragen van Mireille Huchon, Romain Menini en Claude La Charité in op de rol van dieren in het werk van François Rabelais; Antoine Biscéré, Patrick Dandrey en Paul Pelckmans nemen de fabels van La Fontaine onder de loep; en Philippe Desan bespreekt het sociale gedrag van dieren zoals beschreven door Montaigne.

Meer informatie over de bundel is te vinden op de website van uitgeverij Brill.