Themanummer Queeste: Franstalige literatuur in de Nederlanden (1200-1600)

Queeste, een wetenschappelijk tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, heeft een themanummer gepubliceerd met als titel Francophone Literature in the Low Countries (1200-1600). Het nummer is geredigeerd door Alisa van de Haar en Dirk Schoenaers, beiden werkzaam aan de Universiteit Leiden.

De verschillende bijdragen bestuderen de wisselwerkingen tussen de Franse en Nederlandse letterkunde, de receptie van Franstalige literatuur in de Nederlanden, en Franstalige werken die zijn geproduceerd in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Zo analyseert de bijdrage van Lisa Demets de receptie van Franstalige literatuur aan het Vlaamse hof. Catherine Emerson bespreekt hoe inwoners van Holland en Brabant worden neergezet in de Bourgondische Cent nouvelles nouvelles, en Renaud Adam laat zien hoe populair Franstalige middeleeuwse romans zoals de Amadis de Gaule waren in de Lage Landen.  

Het themanummer is ook als aparte bundel verkrijgbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Amsterdam University Press.