Winnaars Prix Descartes-Huygens 2021

De Franse historicus Charles-Édouard Levillain, onderzoeker van de 17e-eeuwse stadhouder-koning Willem III  en de Nederlandse Gouden Eeuw, en de in Nederland werkzame biofysicus Maike Hansen die het gedrag van hiv bestudeert, winnen de Descartes-Huygensprijs 2021 voor hun onderzoek en bijdrage aan de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) reikt de prijs uit aan Charles-Édouard Levillain en de Académie des sciences van het Institut de France reikt de prijs uit aan Maike Hansen in het voorjaar van 2022 in Parijs.

De Descartes-Huygensprijs, die in 1995 door de Franse en de Nederlandse regering is ingesteld, wordt elk jaar toegekend aan één Franse en één Nederlandse wetenschapper van internationale faam, als erkenning voor hun werk en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Op de website van het Institut Français Pays-Bas lees je meer over de prijswinnaars.