Onderzoekssubsidie voor Alisa van de Haar

Dr. Alisa van de Haar (Universiteit Leiden) heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie ontvangen voor haar onderzoeksproject ‘Languages as Lifelines: The Multilingual Coping Strategies of Refugees from the Early Modern Low Countries’.

Het gaat om een zogeheten Veni-subsidie, die Van de Haar in staat stelt om gedurende 3 jaar onderzoek te doen. In haar project zal ze nagaan hoe vluchtelingen in het verleden hun talenkennis hebben ingezet als startkapitaal om hun leven weer op te bouwen in hun nieuwe verblijfplaats. In de zestiende eeuw ontvluchtten duizenden mensen de door de Tachtigjarige Oorlog geteisterde Zuidelijke Nederlanden naar de Britse Eilanden, Duitsland en de Noordelijke Nederlanden. Velen van hen gebruikten hun meertaligheid om hun sociale netwerk in ballingschap uit te breiden, en om zichzelf professioneel te profileren. Hierbij maakten deze vluchtelingen heel bewust gebruik van de status van bepaalde talen in hun land van aankomst, vooral die van het Frans. Een groot deel van de vluchtelingen sprak deze taal, die zeer gewaardeerd werd door de Engelse adel en in Duitse handelssteden. Met hun kennis van het Frans konden deze vluchtelingen een nieuwe positie voor zichzelf verwerven tijdens hun ballingschap. Zo werden vele ballingen taaldocent of vertaler. Hun talige strategieën tonen aan dat taalverschillen niet altijd een obstakel vormen voor integratie: meertaligheid biedt juist enorme kansen.