Promotie Pieter Snoeij

Op 19 april is Pieter Snoeij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over Le lieutenant-colonel de Maumort van Roger Martin du Gard. Prof. Paul J. Smith en Dr. Annelies Schulte Nordholt traden op als promotoren.

In zijn proefschrift met de titel Maumort. Het literaire testament van Roger Martin du Gard, toont Snoeij het belang aan van dit onvoltooid gebleven werk van nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard, die vooral bekend is geworden door zijn romancyclus Les Thibault. Snoeij bespreekt hoe Le lieutenant-colonel de Maumort inzicht biedt in de visie op het schrijverschap van Roger Martin du Gard aan het einde van diens leven. Hierbij wordt ingegaan op thematische en stilistische aspecten. Daarnaast bevat het proefschrift een aantal bijlagen, waaronder een eerste aanzet tot een biografie van Martin du Gard. Het proefschrift, evenals twee digitale databasereeksen met informatie over Martin du Gard die door Snoeij is verzameld, zal binnenkort beschikbaar worden gesteld via het Leids Repositorium.

Le lieutenant-colonel de Maumort is in het Nederlands vertaald door Anneke Alderlieste onder de titel Luitenant-kolonel de Maumort.