Nominaties Scriptieprijs Frans 2021-2022

Om een stimulans te geven aan de universitaire bacheloropleidingen Frans in Nederland heeft Platform Frans een scriptieprijs ingesteld. Het beste afstudeerwerkstuk over Franse taal, Franstalige literatuur of cultuur wordt beloond met een prijs ter waarde van € 150,-.

Bachelorscripties die in het collegejaar 2021-2022 zijn geschreven kunnen tot 1 oktober 2022 worden genomineerd voor de Scriptieprijs Frans. Per universiteit mogen twee bachelorscripties worden ingestuurd. Het reglement voor de scriptieprijs vindt u hier.

We nodigen alle opleidingen Franse taal en cultuur van harte uit om hun kandidaten te nomineren via een bericht aan de secretaris van de jury, Jeanette den Toonder (j.m.l.den.toonder@rug.nl).

Geen categorie