Symposium Onderzoek in de Romanistiek

15 maart 2023 | 15:00 – 17:30 uur
Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1), zaal 1.48, Leiden

Ter gelegenheid van de Mois de la francophonie biedt Platform Frans een podium aan een aantal jonge onderzoekers op het gebied van Franse taal en cultuur. De eerste helft van het symposium is gewijd aan de Scriptieprijs Frans 2022: Anton Bosgieter presenteert zijn winnende scriptie, en ook de andere vijf genomineerden stellen hun onderzoek kort voor. Aansluitend zijn er onderzoekspresentaties van Joyce van Zwet, PhD-onderzoeker naar de taalontwikkeling van Nederlandstalige kinderen die opgroeien in Frankrijk en England, en van historisch letterkundige Rozanne Versendaal die recent een Niels Stensen Fellowship ontving voor haar onderzoeksproject ‘Translate to Educate: Multilingualism and Language Learning in the Rhetoricians’ Milieux of the 16th-Century Low Countries’.

PROGRAMMA

15:00 – 15:15 Inloop 

15:15 – 15:20 Opening door Maaike Koffeman (Radboud Universiteit Nijmegen), voorzitter van het Platform Frans

15:20 – 15:50 Pitches door de genomineerden van de Scriptieprijs Frans: Amber Smits (Radboud Universiteit Nijmegen), Freek Wolter (Universiteit Utrecht), Sjoera Slooff (Universiteit Leiden)

15:50 – 16:05 Presentatie van de winnende scriptie door Anton Bosgieter (Universiteit Leiden): ‘Une étude comparative entre Les Liaisons dangereuses et 위대한유혹자 : comment le roman laclosien a été recontextualisé dans le cadre du cinéma coréen moderne’

16:05 – 16:15 Vragenronde

16:15 – 16:20 Voordracht juryrapport Scriptieprijs Frans door Jeanette den Toonder (Rijksuniversiteit Groningen)

16:20 – 16:40 Pauze

16:40 – 16:55 Presentatie Rozanne Versendaal (Universiteit Utrecht): ‘Franse vrolijke teksten in de Lage Landen: vertaling en adaptatie in twee zestiende-eeuwse gedrukte bundels met rederijkersteksten’

16:55 – 17:05 Vragenronde

17:05 – 17:20 Presentatie Joyce van Zwet (Radboud Universiteit Nijmegen) : ‘De morfosyntactische taalontwikkeling van Nederlands-Franse kinderen in Frankrijk: tussen taalinvloed en taalaanbod’

17:20 – 17:30 Vragenronde

17:30 – 17:35 Afsluiting door Alisa van de Haar (Universiteit Leiden) 

Alle belangstellenden zijn welkom om aan het symposium deel te nemen. Deelname is kosteloos. De bijeenkomst zal ook online te volgen zijn. Meld u aan via deze link.