In memoriam Berrie de Zeeuw

Begin februari ontvingen wij het bericht dat Berrie de Zeeuw, docent Frans aan het Pius-X College in Bladel, is overleden. Berrie was een enthousiaste docent die bruiste van ideeën voor het onderwijs in de Franse taal. Deze creatieve energie zette hij in voor projecten op zijn eigen school, binnen het auteursteam van Grandes Lignes, en in landelijke projecten als de Dag van de Franse taal. In 2021 werd hij genomineerd voor de titel Filmleraar van het Jaar. Uit de reacties van zijn leerlingen en collega’s blijkt wat een geliefd docent en bijzonder mens hij was. Pius-X TV bracht in een extra uitzending een mooie hommage aan Berrie:

Naast zijn werk als docent was Berrie lid van het sectiebestuur Frans van Levende Talen en een zeer actieve voorvechter van het onderwijs in de Franse taal. Hij was één van de voortrekkers van de Visiegroep Buurtalen en stelde onvermoeibaar brieven op naar beleidsmakers om hen te wijzen op het belang van goede basisvoorwaarden voor het onderwijs Frans en Duits. Uiteraard was hij ook zeer nauw betrokken bij de discussies over de curriculumherziening voor de moderne vreemde talen. Daarbij toonde hij zich altijd even bevlogen, optimistisch en strijdbaar.

Berrie was een spilfiguur in de gemeenschap van docenten Frans in Nederland en het is moeilijk voor te stellen dat we zijn aanwezigheid voortaan moeten missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden, collega’s en leerlingen.