VICI-beurs voor historisch lezersonderzoek

Alicia Montoya, hoogleraar Franse Letterkunde aan de Radboud Universiteit, heeft een Vici-onderzoeksbeurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kan zij in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en haar eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Het betreft een onderzoeksproject getiteld Civic fictions: Modelling book-reader interactions in the Age of Revolution, c. 1760-1830.

Montoya gaat onderzoek doen naar de interactie tussen fictie en lezers in achttiende-eeuws, revolutionair Europa. Filosofen en literatuurwetenschappers vragen zich al lang af welke effecten fictie heeft in de samenleving. Worden mensen empathisch door fictie te lezen, of helpt fictie met traumaverwerking? Draagt fictie bij tot burgerschap en gemeenschapsvorming? Hoewel denkers zich al sinds Plato over deze vragen buigen, zijn er maar weinig historische bronnen om hun hypotheses te toetsen.

Er zijn nieuwe methodes nodig om de bronnen die er wél zijn, zoals leenregisters van bibliotheken en gegevens over privéboekenbezit, te laten spreken. Een team van cultuurhistorici gaat digitale instrumenten ontwikkelen om de relatie te begrijpen tussen fictie en burgerschap.