Matthijs Lok, Europe against Revolution

Boekpublicatie Matthijs Lok – Europe against Revolution |

In zijn nieuwe boek Europe against Revolution (Oxford University Press 2023) toont Matthijs Lok (Universiteit van Amsterdam) dat in tegenstelling tot het heersende idee van de Europese conservatief van vandaag, zijn evenknie uit het verleden zich liet inspireren door de Verlichting en een afkeer had van overdreven patriottisme dat hij associeerde met de Franse revolutionairen. Tegelijkertijd maakt het boek duidelijk dat het huidige beeld van Europa en de Europese geschiedenis voor een groot deel is uitgevonden door contrarevolutionairen van tweehonderd jaar geleden. De contrarevolutionaire schrijvers creëerden een beeld van Europa als een gematigd, divers en beschaafd continent, wat ze afzetten tegen het vermeende barbaarse despotisme van hun revolutionaire tegenstanders. Het contrarevolutionaire Europeanisme verdween niet, zo stelt Matthijs Lok, maar leefde voort in de negentiende en twintigste eeuw, en bepaalt tot op de dag van vandaag ons idee van Europa en de Europese geschiedenis.

Op 18 april 2023 wordt het boek gepresenteerd bij SPUI25. Voor de sprekers en meer informatie over de presentatie zie de site van SPUI25.