Congres Migratie, Talen en Talent: een Frans-Nederlands perspectief

Pour la version française, voir plus bas

Het jaarcongres 2023 van Platform Frans en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gewijd aan migratie. Dit is een thema waarop Frankrijk en Nederland nauw samenwerken, maar dat ook in beide landen een belangrijk discussiepunt is. Waar vaak over migratie wordt gesproken in termen van crisis, willen de sprekers op dit congres juist kijken naar de mogelijkheden die het biedt. Hoe kunnen de talenten die migranten met zich meebrengen, zoals intercultureel en meertalig bewustzijn, ontplooid en ingezet worden? Veel migranten uit bijvoorbeeld Syrië of de Maghreb hebben goede kennis van het Frans, waar in Nederland grote behoefte aan is. Tijdens deze middag bespreken specialisten en ervaringsdeskundigen uit Frankrijk en Nederland voorbeelden van het succesvol inzetten van de talenten van migranten; ook de mogelijke obstakels voor talentbenutting komen aan bod.

Datum: Donderdag 2 november, 14:00-18:00
Locatie: Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden), zaal A1.44
Voertalen: Frans en Nederlands
Aanmelding (gratis): via deze link.

Programma
13:45-14:00    Inloop
14:00-14:05    Opening door Dr. Maaike Koffeman (Radboud Universiteit Nijmegen), voorzitter van het Platform Frans
14:05-14:10    Inbreng ZE Jan Versteeg, ambassadeur van Nederland in Frankrijk (in het Frans, Nederlandse vertaling beschikbaar)
14:10-14:15    Inbreng ZE François Alabrune, ambassadeur van Frankrijk in Nederland (in het Nederlands en Frans)
14:15-14:45    Dr. Alisa van de Haar (Universiteit Leiden), ‘Met Frans kom je de wereld rond: Migratie en talig talent in historisch perspectief’ (lezing in het Nederlands, Franse vertaling beschikbaar)  
14:45-15:15    Henry Masson (La Cimade), ‘L’immigration, une chance pour la France ?’ (lezing in het Frans, Nederlandse vertaling beschikbaar)
15:15-15:40    Pauze met koffie & thee
15:40-16:10    Interview met de Franse schrijfster en sociologe Chahla Chafiq (oprichtster van de Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté) door Dr. Esfaindyar Daneshvar Tehranizadeh (University College Roosevelt)
16:10-16:55    Ronde tafel: Migratie, Talen en Talent (tweetalig, Frans-Nederlands)
Gespreksleider: Dr. Emmanuelle Radar (Universiteit Leiden)
Gespreksdeelnemers: Jan Jaap Kleinrensink (Directeur Strategie en Public Affairs Vluchtelingenwerk Nederland); Rana Kharsa (docent Frans); Gnimdou Assih (docent Frans en oprichter Recycling Education 21st); Henry Masson (La Cimade); Fatima El Ghouizy (docent Frans en coördinator van het project ISOF)
16:55-17:00    Afsluiting door Dr. Alisa van de Haar
17:00-18:00    Borrel aangeboden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hebt u dit evenement gemist? Lees hier het congres verslag van Marcel Beentjes. De opname van de livestream is te bekijken op YouTube.

Migration, langues et talent : une perspective franco-néerlandaise

Symposium annuel de la Platform Frans et du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

Date : le 2 novembre 2023, 14h00-18h00
Lieu : Université de Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden), salle A1.44
Langues : néerlandais et français
Cliquez ici pour vous inscrire.

La migration est un sujet de collaboration étroite entre la France et les Pays-Bas, et il constitue également un thème majeur de débat politique dans chacun de ces deux pays. Souvent perçue sous l’angle de la crise, la migration sera abordée différemment lors de ce symposium. L’accent sera mis sur les compétences apportées par les migrants ainsi que sur les divers moyens par lesquels les sociétés françaises et néerlandaises peuvent en tirer profit. Les migrants offrent une perspective interculturelle et multilingue inestimable. Par exemple, aux Pays-Bas, les migrants venant de Syrie ou du Maghreb apportent leur précieuse connaissance de la langue française. Au cours de cette après-midi, des spécialistes et des experts du vécu français et néerlandais échangeront sur des exemples réussis d’utilisation des talents des migrants, tout en explorant les obstacles à surmonter.

Programme

14:00-14:05    Ouverture par Dr. Maaike Koffeman (Radboud Universiteit Nijmegen), directrice de la Platform Frans
14:05-14:10    Contribution de S.E. Jan Versteeg, ambassadeur des Pays-Bas en France (en français, traduction néerlandaise disponible)
14:10-14:15    Contribution de S.E. François Alabrune, ambassadeur de France aux Pays-Bas (en français et néerlandais)
14:15-14:45    Dr. Alisa van de Haar (Universiteit Leiden), ‘La migration et le talent linguistique : une perspective historique’ (communication en néerlandais, traduction française disponible) 
14:45-15:15    Henry Masson (La Cimade), ‘L’immigration, une chance pour la France ?’ (communication en français, traduction néerlandaise disponible)
15:15-15:40    Pause café
15:40-16:10    Entretien avec l’écrivaine et sociologue Chahla Chafiq (fondatrice de l’Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté) par Dr. Esfaindyar Daneshvar Tehranizadeh (University College Roosevelt)
16:10-16:55    Table Ronde (bilingue) : Migration, langues et talent
Modératrice : Dr. Emmanuelle Radar (Universiteit Leiden)
Intervenants : Jan Jaap Kleinrensink (Directeur Vluchtelingenwerk Nederland) ; Rana Kharsa (professeur de français aux Pays-Bas) ; Gnimdou Assih (fondateur de Recycling Education 21st, professeur de français aux Pays-Bas) ; Henry Masson (La Cimade); Fatima El Ghouizy (professeure de français aux Pays-Bas, coordinatrice du projet ISOF)
16:55-17:00    Conclusions par Dr. Alisa van de Haar
17:00-18:00    Verre d’amitié offert par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas

Si vous n’avez pas pu assister au congrès, vous pouvez lire ici le compte rendu par Marcel Beentjes (en néerlandais0. Un enregistrement est disponible sur YouTube.