Les libraires de Hollande en correspondance avec Pierre Des Maizeaux

Bij uitgeverij Honoré Champion verscheen een uitgave van de correspondentie tussen Pierre Des Maizeaux (1673-1745) en 27 Nederlandse boekhandelaren. Deze documenten bestrijken een periode van meer dan 40 jaar, van 1698 tot 1744, en bieden een uniek inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Als cultureel intermediair faciliteerde Pierre Des Maizeaux de handel tussen boekhandelaren in Engeland en Nederland en droeg hij bij aan de publicatie van het werk van verschillende grote auteurs, zoals Bayle, Saint-Évremond en Boileau, terwijl hij ook een onmisbare rol speelde voor de periodieke pers.

Deze uitgave werd verzorgd door Hans Bots, Eugénie Bots-Estourgie, Sébastien Drouin en Jan Schillings. Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever: www.honorechampion.com.