Symposium Mme Du Châtelet en de Grondslagen van de fysica

Op woensdag 29 november vanaf 15:30 uur wordt in Museum Boerhaave in Leiden een symposium gehouden over de achttiende-eeuwse Franse wiskundige, natuurkundige en schrijfster markiezin Émilie Du Châtelet. De aanleiding hiervoor is de verschijning van de de eerste Nederlandse vertaling van haar werk Institutions Physiques (1742). Daarin geeft zij een uitvoerig en deskundig overzicht van de natuurfilosofie en natuurkunde van haar tijd, gebaseerd op inzichten van Descartes, Kepler, Galileo, Huygens, Leibniz en Newton, naast die van vele tijdgenoten die de nieuwe wetenschap hielpen vormgeven. Frans van Lunterend vertaalde dit boek onder de titel Grondslagen van de fysica en Margriet van der Heijden schreef de inleiding. Meer informatie over deze uitgave bij Leiden University Press.

Sprekers

Frans van Lunteren (Vrije Universiteit en Universiteit Leiden): De natuurwetenschap in de eerste helft van de 18e eeuw
Margriet van der Heijden (Amsterdam University College en TU Eindhoven): Leven en werk van Émilie Du Châtelet
Jan-Willem van Holten (Nikhef en Universiteit Leiden): Grondslagen van de fysica: bouwen aan een wereldbeeld
Programmaleider: Ivo van Vulpen (Nikhef en Universiteit Leiden)


Aanmelden kan door te mailen naar symposium.duch@gmail.com