KNAW Early Career Award voor Alisa van de Haar

De KNAW heeft een Early Career Award toegekend aan dr. Alisa van de Haar, universitair docent oudere Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Van de Haar onderzoekt meertaligheid in de vroegmoderne Nederlanden door onder andere studie van literaire publicaties en archiefmateriaal. Ze nuanceert de algemene wetenschappelijke opvatting dat Franse invloeden uit het Vroegmoderne Nederlands zijn verdrongen wegens nationalistische gevoelens, en toont aan dat het Frans in deze periode juist veel gebruikers kende en regelmatig diende als inspiratie voor het Nederlands. In ander onderzoek biedt zij een vernieuwend perspectief op de relatie tussen migratie en taal, waarbij taalverschillen niet alleen als obstakel worden gezien, maar ook als iets waar zowel migranten als ontvangende gemeenschappen van kunnen profiteren. Onlangs sprak zij nog over dit onderwerp tijdens het Platform Frans jaarcongres.

De Early Career Award is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die vernieuwende, originele ideeën hebben. De prijs, jaarlijks toegekend, beloont hun uitzonderlijke prestaties met een bedrag van 15.000 euro en een uniek kunstwerk. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.