Tiele Fellowship voor Rozanne Versendaal

De Tiele-Stichting kent een fellowships toe aan Rozanne Versendaal, universitair docent Franse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2022 op een proefschrift over de rol van Franstalige en Nederlandstalige parodieën in de feestelijke cultuur van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Op dit moment werkt Rozanne als Niels Stensen Postdoctoral Fellow aan een project over parodie in vertaling en de rol van meertaligheid in rederijkerskringen in de zestiende eeuw. In dit project spelen culturele en talige uitwisseling tussen Frankrijk en de Lage Landen, en inzicht in ons meertalige verleden, een belangrijke rol. Deze uitwisseling en meertaligheid zullen ook centraal staan in het onderzoeksproject dat Rozanne voor de Tiele-Stichting in het najaar van 2024 zal uitvoeren: ‘Het ontwerp (I), het gebruik (II) en de functies (III) van het meertalige boek Colloquia et dictionariolum van Noël de Berlaimont in kosmopoliet Antwerpen (1527-1596)’.

Het meertalige boek in de stad Antwerpen in de zestiende eeuw

Het onderzoeksproject van Rozanne richt zich op de meertalige boekcultuur van de vroegmoderne tijd en specifiek op het meertalige boek in de stad Antwerpen in de zestiende eeuw. In deze periode was de stad een centrum voor de productie en verspreiding van boeken die dezelfde tekst in verschillende talen weergeven, vaak onder of naast elkaar. De meertalige boeken brachten een revolutie teweeg in de manier waarop mensen vreemde talen konden verwerven en werden al snel voor verschillende sociale groepen een onmisbaar hulpmiddel om te converseren met anderstaligen. Het onderzoeksproject richt zich specifiek op de Colloquia et dictionariolum van de Antwerpse schoolmeester Noël de Berlaimont (15..?-1531), waarschijnlijk het meest succesvolle meertalige boek in de hele zestiende eeuw, dat dialogen en conversaties in ten minste zes, maar vaak zelfs zeven of acht talen bevat. Het project beoogt vast te stellen hoe dit succesvolle meertalige boek er precies uit zag, hoe het werd gebruikt en hoe het functioneerde in en buiten Antwerpen gedurende ongeveer 70 jaar. Hiermee wil het onderzoek bijdragen aan een breder begrip van vroegmoderne boeken als instrumenten voor interculturele uitwisseling, en hun rol in de vorming van stedelijke identiteit en talige diversiteit.