Du Calendrier des bergers au Pantagruel. L’atelier Nourry à Lyon au début du XVIe siècle

Bij uitgeverij Droz verscheen een bundel over de drukker-boekhandelaar Claude Nourry (ca. 1470-1533). Noury werkte in Lyon, een bloeiende stad, waar nieuwe ideeën over kunst, wetenschap en religie snel een weg naar de drukpers vonden, zoals bijvoorbeeld in de door Nourry verzorgde editie van Rabelais’ Pantagruel.
De bijdragen in de bundel schetsen een nieuw en verrassend beeld van de productie, de strategieën, het netwerk en het materiaal van een uitgever die opereerde op het grensvlak van Middeleeuwen en Renaissance en over wiens activiteit tot nog toe weinig bekend was.
De bundel kwam tot stand onder redactie van Helwi Blom, Michèle Clément en Francesco Montorsi. Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever.