Nominaties Scriptieprijzen Frans 2024 geopend

Om een stimulans te geven aan de universitaire bacheloropleidingen Frans in Nederland reikt Platform Frans sinds 2021 een jaarlijkse scriptieprijs uit voor het beste afstudeerwerkstuk over Franse taal, Franstalige literatuur of cultuur. Studenten van alle geesteswetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen kunnen worden genomineerd, op voorwaarde dat hun scriptie gaat over de Franse taal, geschiedenis of cultuur, of over een ander onderwerp dat duidelijk verband houdt met de Franstalige wereld. Onderzoeksmasterscripties komen niet in aanmerking voor de prijs.

Studenten die in het collegejaar 2023-2024 afstuderen kunnen tot 1 oktober 2024 door hun scriptiebegeleider worden genomineerd via een bericht aan de secretaris van de jury, Jeanette den Toonder (j.m.l.den.toonder@rug.nl). De ingezonden scripties moeten vergezeld gaan van de volgende gegevens:

  • naam en e-mailadres van de genomineerde student;
  • naam van de universiteit en de opleiding;
  • titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
  • een digitale versie van de scriptie;
  • namen, titulatuur en e-mailadressen van de begeleider(s);
  • een beknopte argumentatie door de scriptiebegeleider waarin het afstudeerwerk o.a. geplaatst wordt binnen het afstudeergebied, bijvoorbeeld vertaalwetenschap, letterkunde- of taalkunde master, of educatieve master (max. 1 A4).

Het complete reglement voor de Scriptieprijzen Frans vindt u hier.