Colloque « Les Lieux de Georges Perec »

25 januari 2024 27 januari 2024
Universiteit Leiden

Dit congres gaat over Lieux, het in 2022 verschenen werk van de Franse schrijver Georges Perec. Lieux is een onvoltooid gebleven, autobiografisch en etnografisch project waaraan Perec werkte van 1969 tot 1975. Het bestaat uit jaarlijkse beschrijvingen van twaalf plekken in Parijs die voor hem persoonlijke ‘lieux de mémoire’ waren. Het zijn momentopnames van een bepaalde plek maar ook herinneringen die met die plek verbonden zijn. Het project mondde uit in een rijk en fascinerend geheel van teksten, foto’s en persoonlijke documenten. Voor Perec was het een manier om zijn verleden te verankeren in de stedelijke ruimte. Deze goudmijn voor onderzoekers zal op allerlei manieren bekeken worden tijdens het congres. Welke plaats neemt Lieux in binnen Perecs oeuvre? Hoe verhoudt het zich tot teksten en projecten van tijdgenoten ? Biedt Lieux nieuwe perspectieven voor het autobiografische schrijven en ons denken over herinnering? Wat voor rol speelt etnografisch onderzoek naar het dagelijks leven en de stedelijke ruimte in Lieux en wat kan Lieux voor dat onderzoek betekenen?

Foto: Christine Lipinska

Op 25 januari is er een filmavond gepland: « Les Lieux au prisme du son et de l’image ». Op het programma staan film- en radiofragmenten rond Lieux, o.a. Tentative de description des choses vues au Carrefour Mabillon le 19 mai 1978 (radio-uitzending), Un homme qui dort (film), Les lieux d’une fugue (film) en een aantal interviews met de auteur.

De voertaal van het congres is Frans. Het congres kan ook online gevolgd worden. Klik hier voor het programma en informatie over inschrijving.

Organisatie : Annelies Schulte Nordholt (UL), Manet van Montfrans (UvA) en Wim Lai (UL). Met dank aan LUCAS/Universiteit Leiden en het Institut français NL.