De correspondentie van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière online

27 september 2024
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat, Utrecht

Ruim tien jaar lang is een tiental leden van het Genootschap Belle van Zuylen bezig geweest met het digitaliseren van de correspondentie van Belle van Zuylen (1740-1805), zodat de circa 2600 bewaard gebleven brieven door zoveel mogelijk geïnteresseerden gelezen, geraadpleegd en gebruikt kunnen worden.

Sinds oktober 2019 zijn er al drie deelpresentaties gehouden (zie charriere.huygens.knaw.nl), maar op 27 september a.s. vindt de officiële openstelling van de gedigitaliseerde correspondentie plaats. Het jaarcongres van de Werkgroep Achttiende Eeuw is geheel gewijd aan deze briefwisseling van de Nederlands-Zwitserse schrijfster, die dankzij haar gebruik van het Frans lezers had (en heeft) in heel Europa, en daarbuiten.

Voor Nederlandse lezers die het Frans niet goed machtig zijn, zullen de vertalingen, die gaandeweg worden toegevoegd, van belang zijn. Ook dit wordt een citizen science project, waaraan vrijwilligers, leden van de Alliance française en studenten Frans meewerken.

Nadere informatie over programma en aanmelding volgt.