SRNU-cursusdag Grande Guerre in de Franse literatuur

Op 7 november 2014 organiseert de SRNU in Leiden een cursusdag over de Eerste Wereldoorlog in de Franse literatuur.

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ongekend waren de omvang van het bloedbad (8,5 miljoen militairen en 13 miljoen burgers), de verbetenheid van de gevechten, en de schaal van de verwoestingen. Verstrekkend ook de gevolgen: het Duitse Keizerrijk, het tsaristische Rusland, de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en het Ottomaanse Rijk vielen uiteen, er ontstonden nieuwe natiestaten. Voor de vele bloedige oorlogen die nog zouden volgen (de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatieconflicten en de Balkanoorlog) werd de eerste kiem gelegd. Met recht kan deze eerste industriële oorlog de ‘smidse’ van de twintigste eeuw genoemd worden. Deze Grote Oorlog, the Great War, la Grande Guerre, heeft de herinneringen en de verbeelding van een aantal opeenvolgende generaties getekend. In de de Franse literatuur heeft zij tot een stortvloed aan romans, getuigenissen en gedichten geleid – al tijdens de oorlog of in de jaren daarna geschreven door auteurs die vaak zelf aan het front gestreden hadden. Inmiddels klassiek geworden romans van Dorgelès, Barbusse, Céline, Cendrars, Giono, maar ook gedichten van bijvoorbeeld Apollinaire. De lezingen (in het Nederlands) zijn bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs, studenten van universiteiten en hogescholen, en eenieder die er belangstelling voor heeft – ter informatie en inspiratie. De sprekers zijn allen ervaren docenten aan universiteiten.