Oproep: teken het Manifest Buurtalen

Binnen de recente discussie over taalbeleid in Nederland (o.a. rond de publicatie van het KNAW-rapport Talen voor Nederland) vraagt de Visiegroep Buurtalen specifiek aandacht voor de positie van Frans en Duits in het onderwijs. Op 31 januari 2018 lanceerde de Visiegroep een manifest getiteld ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’ (zie www.buurtaalonderwijs.nl). Het manifest vraagt om sterke sturing van overheidswege om de positie van de buurtalen Duits en Frans terug te winnen en te bewaken; een accent binnen het nieuwe curriculum op communicatieve en interculturele vaardigheden; een herziening van de eindexamens en de kans voor iedere leerling, ook in het vmbo, om eindexamen te kunnen doen in Frans en Duits; een passende eigen leerlijn voor de buurtalen in het vmbo; een vakinhoudelijke versterking van de hbo- en wo-opleidingen Frans en Duits; en een landelijke promotiecampagne die leerlingen en studenten stimuleert om talen te leren. Het manifest is ondertekend door tientallen vooraanstaande personen uit onderwijs, politiek en bedrijfsleven. Ook hebben ruim 5000 mensen via de website hun steun betuigd aan deze zaak. Kunnen we ook op u rekenen? Ga dan naar www.buurtaalonderwijs.nl/steunbetuigingen