Word ambassadeur voor jouw taal!

Als talendocent wil je graag dat je getalenteerde leerlingen een talenstudie kiezen. Maar leerlingen hebben vaak geen idee van de mogelijkheden die zo’n studie biedt en kiezen meestal andere richtingen. Daarom lanceerde het Nationaal Platform voor de Talen, dat als doel heeft de universitaire talenopleidingen te stimuleren, een promotiecampagne voor de talenstudies. In een interview op de website van Noordhoff Uitgevers roept Maaike Koffeman talendocenten op om zich actief in te zetten als ambassadeur voor hun taal, met behulp van het materiaal dat te vinden is op de campagnewebsite talenstudievoorjou.nl.