Scriptieprijs voor onderzoek naar Koreaanse adaptatie van Laclos

De jury van de Scriptieprijs Frans heeft het genoegen de winnaar van de Scriptieprijs voor de beste BA-afstudeerscriptie over Frankrijk, de Franse taal of Franstalige culturen 2022 bekend te maken. De prijs is toegekend aan Anton Bosgieter, student aan de Universiteit Leiden.

De scriptie heeft als titel Une étude comparative entre Les Liaisons dangereuses et 위대한유혹자 : comment le roman laclosien a été recontextualisé dans le cadre du cinéma coréen moderne. Het is een onderzoek naar de Koreaanse tv-serie The Great Seducer waarvan de plot losjes gebaseerd is op de 18e-eeuwse roman Les Liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos.

Anton Bosgieter met zijn scriptiebegeleider Alisa van de Haar

De jury beoordeelt de onderwerpkeuze als origineel en interessant. De scriptie getuigt van een uitstekende beheersing van de bestudeerde materie is geschreven in een Frans van een hoog academisch niveau. De analyse geeft blijk van de kennis van de Koreaanse cultuur, zonder de Franse (con)tekst uit het oog te verliezen. De opmerkelijke verbanden tussen de 18e-eeuwse Franse tekst en de hedendaagse Koreaanse film tonen het belang van deze scriptie en stemmen tot nadenken. Dit onderzoek op het snijvlak van letterkunde en cultuurwetenschap kan een bron van inspiratie zijn voor huidige en toekomstige studenten Frans; het verdient dan ook de prijs voor het beste bachelorscriptie Frans van dit jaar. De jury en het bestuur van Platform Frans feliciteren Anton van harte met zijn welverdiende prijs!

Anton Bosgieter zal zijn onderzoek op 15 maart 2023 presenteren tijdens het Symposium Onderzoek in de Romanistiek. Meer informatie.

De Scriptieprijs Frans wordt mede mogelijk gemaakt door Librairie Stanza in Den Haag.