Landdag Frans

In vervolg op eerdere discussies over de stand van zaken binnen de opleidingen Frans in Nederland organiseert de werkgroep universitaire opleidingen van het Platform Frans een bijeenkomst rond het thema:

Meer